Вижте всички новини / View all news...

Горещи новини Latest news

Един от най-оскъдните ресурси

Един от най-оскъдните ресурси

Един от най-оскъдните ресурси в момента е вниманието, а умението да останем с мислите си в настоящия момент е предизвикателството на века. Физически се намираме някъде, но мислите ни са другаде - това се случва непрекъснато на всички ни. Лошото е, че...