• Име на фирмата Company name: "МАКРО-КОР" ЕООД
  • Описание / Description: "МАКРО-КОР" ЕООД произвежда месните продукти с марка "БРАВО", познати на българския пазар от 1993 г.
    Приоритет на фирмата е поддържането на безкомпромисно качество с грижа към здравето на клиентите, както и създаването на хармонична среда за трудово представяне и кариерно развитие.
  • Държава / Country: Bulgaria
  • Населено място: София

Данни за връзка Contact details

  • E-mail: careers@makro-kor.com
  • Адрес: Гр. София, ЗСК-Кремиковци, Индустриална зона