• Име на фирмата / Company name: Hotel Management Services
  • ДДС/Булстат/VAT: dcfhj
  • Описание / Description: Ние сме агенция, която се занимава с подбор на персонал за работа в хотели, намиращи се в Централен Лондон.
  • Държава / Country: United Kingdom
  • Населено място: United Kingdom

Данни за връзка / Contact details

  • E-mail: hotelmanagementservicess@gmail.com
  • Телефон / Phone: +447557785300