• Име на фирмата / Company name: Ferrer Personal de
  • ДДС/Булстат/VAT: ES75245451P
  • Описание / Description: Нашата фирма се ангажира да търси кандидати, които се интересуват от работа в Германия и Обединеното кралство. Имаме сътрудничество с големи немски компании (Строителство-Здраве-Хотелиерство). Нашата цел е да изберем подходящите хора за позициите, които предлагаме на нашата страница.
  • Държава / Country: Spain
  • Населено място: Spain

Данни за връзка / Contact details

  • E-mail: bulgaria@ferrer-personal.de
  • Телефон / Phone: +34688290282
  • Адрес / Аddress: Camino Viejo de Chirivella, 68