Ръководител на екип в завод за рециклиране във Великобритания, Бирмингам

Ръководител на екип в завод за рециклиране във Великобритания, Бирмингам
Описание и изисквания:
Ръководител на екип в завод за рециклиране във Великобритания, Бирмингам

Ръководителят на екипа ще подпомага дейността на управленския персонал. Докладвайте на мениджъра на смени.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

• Съответствие с установените стандарти за здраве и безопасност

• Съдейства за попълване на оценки на риска и SOP, където е необходимо.

• Провеждайте редовен мониторинг на поведението и записвайте и провеждайте съответно инспекции.

• Предоставяйте на всички членове на екипа редовни разговори за инструментариума и ги информирайте за всякакви проблеми / нужди по отношение на EHS, качеството или работата.

• Уверете се, че всички продукти са обработени в съответствие с необходимите стандарти за качество.

• Гъвкавост по отношение на работния процес в отговор на бизнес нуждите.

Специфични задължения:

• Подпомагайте рутинните проверки на инвентара, когато е необходимо, според указанията на ръководния екип.

• Осигурете, че производствените KPI са внедрени и постигнати, както и възможности за подобрения, изследвания и внедряване, когато бъдат идентифицирани.

• Работете в тясно сътрудничество с екипите за управление и поддръжка, за да се гарантира, че всички инсталации и оборудване са почистени, поддържани и обслужвани по висок стандарт.

• Работете с управленския екип, докладвайте за KPI и създавайте планове за действие, ако е необходимо

• Съдейства за създаването на оперативни планове, за да се гарантира, че целите са изпълнени.

• Уверете се, че всички стоки и продукти са инспектирани и, когато е уместно, ако не отговарят на изискваните стандарти, докладвайте на мениджърския екип.

• Уверете се, че нивата на запасите се поддържат според указанията на ръководния екип.

• Уверете се, че всички процедури за почистване на съоръженията са завършени в съответствие със стандартите

• Да изпълнява всякакви други задължения, ако е необходимо, по искане на ръководния екип.

• Бъдете гъвкави в отговор на бизнес нуждите.

• Да комуникира и работи ефективно с всички служители

• Подпомагайте управленския екип при промяна на средата, която включва инструменти и техники като Lean, Six Sigma, 5S и RCA. Ако е необходимо, трябва да се осигурят обучение и наставничество.

• Установяване на индивидуална отчетност, използвайки процес на обучение и подкрепа и управление на изпълнението.

• Уверете се, че всички проблеми с производителността се решават бързо и професионално.

• Провеждане на годишни оценки с всички преки доклади.

Ние изискваме:

• Богат производствен и експлоатационен опит.

• Уверена и влиятелна комуникация на всички нива.

• Опит в ръководене и управление на оперативен персонал.

• Възможност за преминаване на по-висока позиция в рамките на 3-4 години

• Познаване на съвременните практики за качество, инструменти и техники.

• Знанията и опитът в сектора за рециклиране са желателни, но не са задължителни.

• Широки познания за работните практики по PTA, желани, но не от съществено значение.

• Съответна екологична квалификация.

• Кандидати само с пре- сетълд статус!

Ние предлагаме:

- заплата 11.20 - 12.50 лири на час.

- работно време най-малко 40 часа седмично.

- квартира в района на фабриката, 50 - 90 лири на седмица.

- незабавен старт след одобрение от работодателя.За повече информация може да се обадите от 10:30 до 16:30 на телефони: 02 /9449280, 02 /9448795 и GSM: 0889433365.

Информация за свободната позиция. / Info about vacant jobs

 • Ref #: 336634
 • Позиция / Position: Ръководител на екип в завод за рециклиране във Великобритания, Бирмингам
 • Work area: Супервайзори/Тийм лидери
 • Ниво на квалификация : Средно управленско ниво / Мениджъри
 • Населено място: United Kingdom » England » United Kingdom
 • Тип работа и период на заетост / Type of work and period of employment: Постоянна заетост
 • Заплата / Remuneration: from 1,800.00 лв. to 2,000.00 лв. on Месец
 • Език / Language: английски
 • Други изисквания / Other requirements: професионален опит
 • Категория: работа чужбина
  производство >> друго производство
  производство
 • Обявата е валидна до : 04.10.2022

Други данни

 • Прегледи: 46
 • Кандидати Candidates: 0

Кандидатствайте- Apply