• Име на фирмата Company name: Гранд Хотелс мениджмънт енд Маркетинг ЕООД
  • ДДС/Булстат/VAT: 206072108
  • Държава / Country: Bulgaria
  • Населено място: к.к. Слънчев бряг

Данни за връзка Contact details

  • E-mail: hrhotels@abv.bg
  • Телефон / Phone: 0878138639