Дата / Date Позиция / Position Населено място Работодател  
  12 юни Търговски агент Пловдив Concord Sale
  12 юни Бизнес оператор в Call Center Пловдив Concord Sale
  20 юни Търговски агент Пловдив Concord Sale
  20 юни Бизнес оператор в Call Center Пловдив Concord Sale
  19 юни Търговски агент Concord Sale
  19 юни Бизнес оператор в Call Center Пловдив Concord Sale
  19 юни Търговски агент Пловдив Concord Sale
  16 юни Търговски агент ПЛОВДИВ Пловдив Concord Sale
  16 юни Бизнес оператор в Call Center Пловдив Concord Sale
  08 юни Търговски агент Пловдив Concord Sale