• Име на фирмата Company name: ХРИСИ 99 ЕАД
  • ДДС/Булстат/VAT: 131059528
  • Описание / Description: Верига фирмани магазини предлагащи широка гама висококачествени местни и млечни продкти от собствено производство.
  • Държава / Country: Bulgaria
  • Населено място: Костинброд

Данни за връзка Contact details

  • E-mail: rosica_ignatova_@abv.bg
  • Телефон / Phone: 0879164701
  • Адрес: гр. Костинброд ул. София 9