• Име на фирмата Company name: Анонс 2014 ЕООД
  • Описание / Description: Занимаваме се с международни младежки културни и обменни програми за чужбина
    Предлагаме широка гама от програми и бригади за чужбина, като работим успешно по международните програми от 1994 година. За връзка с нас можете да посетите нашият сайт на: www.anonsagency.com
  • Държава / Country: Bulgaria
  • Населено място: София

Данни за връзка Contact details

  • E-mail: info@anonsagency.com
  • Телефон / Phone: 02 944 9280
  • Fax: 02 9448795
  • Skype: anonsagency