Ръководител на екип в завод за рециклиране във Великобритания, Бирмингам

Ръководител на екип в завод за рециклиране във Великобритания, Бирмингам
Ръководителят на екипа ще подпомага дейността на управленския персонал. Докладвайте на мениджъра на смени.
ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
• Съответствие с установените стандарти за здраве и безопасност
• Съдейства за попълване на оценки на риска и SOP, където е необходимо.
• Провеждайте редовен мониторинг на поведението и записвайте и провеждайте съответно инспекции.
• Предоставяйте на всички членове на екипа редовни разговори за инструментариума и ги информирайте за всякакви проблеми / нужди по отношение на EHS, качеството или работата.
• Уверете се, че всички продукти са обработени в съответствие с необходимите стандарти за качество.
• Гъвкавост по отношение на работния процес в отговор на бизнес нуждите.
Специфични задължения:
• Подпомагайте рутинните проверки на инвентара, когато е необходимо, според указанията на ръководния екип.
• Осигурете, че производствените KPI са внедрени и постигнати, както и възможности за подобрения, изследвания и внедряване, когато бъдат идентифицирани.
• Работете в тясно сътрудничество с екипите за управление и поддръжка, за да се гарантира, че всички инсталации и оборудване са почистени, поддържани и обслужвани по висок стандарт.
• Работете с управленския екип, докладвайте за KPI и създавайте планове за действие, ако е необходимо
• Съдейства за създаването на оперативни планове, за да се гарантира, че целите са изпълнени.
• Уверете се, че всички стоки и продукти са инспектирани и, когато е уместно, ако не отговарят на изискваните стандарти, докладвайте на мениджърския екип.
• Уверете се, че нивата на запасите се поддържат според указанията на ръководния екип.
• Уверете се, че всички процедури за почистване на съоръженията са завършени в съответствие със стандартите
• Да изпълнява всякакви други задължения, ако е необходимо, по искане на ръководния екип.
• Бъдете гъвкави в отговор на бизнес нуждите.
• Да комуникира и работи ефективно с всички служители
• Подпомагайте управленския екип при промяна на средата, която включва инструменти и техники като Lean, Six Sigma, 5S и RCA. Ако е необходимо, трябва да се осигурят обучение и наставничество.
• Установяване на индивидуална отчетност, използвайки процес на обучение и подкрепа и управление на изпълнението.
• Уверете се, че всички проблеми с производителността се решават бързо и професионално.
• Провеждане на годишни оценки с всички преки доклади.
Ние изискваме:
• Богат производствен и експлоатационен опит.
• Уверена и влиятелна комуникация на всички нива.
• Опит в ръководене и управление на оперативен персонал.
• Възможност за преминаване на по-висока позиция в рамките на 3-4 години
• Познаване на съвременните практики за качество, инструменти и техники.
• Знанията и опитът в сектора за рециклиране са желателни, но не са задължителни.
• Широки познания за работните практики по PTA, желани, но не от съществено значение.
• Съответна екологична квалификация.
• Кандидати само с пре- сетълд статус!
Ние предлагаме:
- заплата 11.20 - 12.50 лири на час.
- работно време най-малко 40 часа седмично.
- квартира в района на фабриката, 50 - 90 лири на седмица.
- незабавен старт след одобрение от работодателя.

За повече информация може да се обадите от 10:30 до 16:30 на телефони: 02 /9449280, 02 /9448795 и GSM: 0889433365.

Информация за свободната позиция. / Info about vacant jobs

 • Ref #: 344474
 • Позиция / Position: Ръководител на екип в завод за рециклиране във Великобритания, Бирмингам
 • Work area: Експерти/Специалисти
 • Ниво на квалификация : Супервайзъри
 • Образование / Education: Колеж
 • Населено място: United Kingdom » England » United Kingdom
 • Тип работа и период на заетост / Type of work and period of employment: Постоянна заетост
 • Заплата / Remuneration: from 1,700.00 лв. to 2,000.00 лв. on Месец
 • Език / Language: английски
 • Други изисквания / Other requirements: професионален опит
 • Категория: работа чужбина
  производство >> друго производство
  производство
 • Обявата е валидна до : 01.04.2024

Други данни

 • Прегледи: 134
 • Кандидати Candidates: 1

Кандидатствайте- Apply